Silní naboso – Barefoot Strong

Minulý rok na podzim jsem se zúčastnila kurzu, kde nás seznámili s konceptem Barefoot Strong. Tento koncept k nám přišel z USA od doktorky Emily Splichal, která je podiatrička a pohybová specialistka. Procestovala celý svět a zkoumala koncept efektivity pohybu od základů nebo-li od našich nohou. Naše chodidla, tato často přehlížená oblast zdraví a kondice, jsou skutečným tajemstvím mladistvého pohybu nebo někdy také uváděno – dlouhověkosti.

Barefoot – obuv nebo životní styl?

Silní naboso – Barefoot Strong

Silní naboso – Barefoot Strong

Mnoho lidí si slovo „barefoot“ spojuje pouze s obuví, která se stala módním hitem posledních pár let nebo s běháním (z velké části díky knize Born to run). Tento pojem však daleko přesahuje pouze obouvání nebo běh. Barefoot Strong je terapeutický koncept, který slouží k obnově správné funkce nohy a optimálního, bezbolestného pohybu a svým způsobem je i životním stylem.

Neznamená to však, že od zítra musíme chodit naboso, nebo si jít koupit barefoot obuv. Barefoot trénink – neboli trénink naboso je hlavně o cvičení a posílení svalů našich nohou, které nás celý život nosí. Zamyslete se, kolik času věnujete péči o svůj obličej, vlasy, zuby a tělo. Kolik času strávíte péči o svá chodidla? … Bohužel starost o tuto naši část těla mnozí z nás opomíjí.

Naše plosky jsou jediným spojením se zemí při chůzi, hrají klíčovou úlohu ve způsobu, jakým naše tělo kontroluje každý pohyb ve vzpřímené poloze a reaguje na něj. Noha má 26 kostí, 33 kloubů, 19 svalů a 107 vazů – je to fascinující biomechanická struktura. Plosky nohou jsou vybaveny tisíci receptory, které jsou citlivé na povrch, vibraci, tlak a protažení kůže – tedy na každý pohyb, který provádíme. Naše schopnost chodit, běhat nebo skákat vzniká stimulací těchto malých nervů na plosce nohy.

Když si oblečeme ponožky, obujeme boty nebo použijeme vložky do bot, blokujeme vysoce senzitivní malé nervy plosky nohy a začneme se poté spoléhat více na velké nervy v kotníku a dolní části nohy. Tím se nám změní vnímání propriocepce a tato změna se projeví obzvláště ve schopnosti absorbovat dopadové síly během chůze.

Chodidlo – základna celého těla

Je nutné zmínit také neopomíjenou skutečnost týkající se nohy a jejího hlubokého propojení se stabilitou středu našeho těla. Aktivací plosky nohy se postupně zapojují sousedící svaly ale i další vzdálenější svaly účastnící se daného řetězce – říkáme tomu koaktivační kaskáda. Tato koaktivace vede až k zapojení centra – známého ve fitness světě jako core. Zjednodušeně vysvětleno: správnou aktivací plosky nohy ovlivníme nejen naše chodidla, ale přes svalové řetězce a fasciální systém se zapojí celé naše tělo.

Prostřednictvím tréninku naboso, fasciálního a svalového zřetězení a nervosvalové aktivace můžeme „přežít“ nepřirozené podmínky současné společnosti (která hodně dbá na vzhled a stylizaci bot místo jejich funkčnosti a dostatku místa pro chodidlo) a optimalizovat pohybové vzorce. Buďme silní naboso!

Rezervace Ostrava

    Comments are closed.