Terapie pánevního dna

Fyzioterapie pánevního dna

Dysfunkcí svalů pánevního dna trpí mnoho žen. Někdy si ani neuvědomují, že jejich potíže můžou se svaly pánevního dna souviset. Nefunkční pánevní dno se může projevovat bolestivou menstruací, poklesem poševních stěn, bolestivým pohlavním stykem, anorgasmem (nedosáhnutí orgasmu při sexu) nebo funkční sterilitou. Dalšími projevy mohou být bolesti zad, podbřišku nebo únik moči.

Nedílnou součástí v komplexní péči o klientky, trpící stresovou močovou inkontinencí, je fyzioterapie pánevního dna. Stresová inkontinence je nedobrovolný únik moči spojený se zvýšením nitrobřišního tlaku při kašli, kýchnutí, smíchu nebo větší fyzické námaze. Výskyt v populaci je poměrně častý, udává se, že asi 60% žen trpí občasnou inkontinencí (z toho stresový typ je nejčastější – asi 80%).

Stresovou močovou inkontinencí netrpí pouze pacientky vyššího věku, jak by se mohlo zdát, ale stále častěji se setkáváme i s mladými ženami, které mají problémy po porodech. Další skupinou jsou ženy po gynekologických a břišních operacích. Veřejností je toto téma stále bráno jako tabu a než aby se ženy svěřili do péče odborníkům, tak radši nosí hygienické vložky.

Příčin, proč k inkontinenci a celkově k dysfunkcím pánevního dna dochází, je více. Jak už bylo výše zmíněno, jedná se o porody, břišní a gynekologické operace, dále také dlouhodobá fyzická námaha, nedostatek estrogenů v menopauze, chronický kašel u asmatu, obezita, kouření nebo vrozené dispozice.

Dle guidelines je fyzioterapie pánevního dna první volbou léčby při mírném stupni stresové inkontinence. Neopomíjitelnou roli hraje i v udržení efektu operačního řešení močové inkontinence.

Co Vás čeká?

Co Vás při terapii pánevního dna u nás čeká? Nejdříve od Vás odebereme anamnézu a vyplníme spolu dotazník. Vysvětlíme Vám jak pánevní dno vypadá a jak by mělo optimálně fungovat. Vyšetříme Vám funkci pánevního dna přes pochvu a podle standardizovaných protokolů následně vyhodnotíme. Navrhneme Vám cvičební plán pro aktivaci a relaxaci pánevního dna a doporučíme vhodné pomůcky, s kterými Vám půjde cvičení snadněji. Pokud budete podle instrukcí cvičit každý den, první výsledky můžete zaznamenat už po dvou týdnech. Cílem je, aby Vaše pánevní dno bylo v kondici a Vy se jakýmkoliv aktivitám mohli věnovat bez omezení.

V praxi kombinujeme metodu doktorky Palaščákové (Palaščák Pelvic Approach – PPA) a také využíváme koncept Barefoot Strong. PPA metoda je cílena na zlepšení funkce pánevního dna prostřednictvím tzv. Kegelových cviků. Koncept Barefoot Strong ovlivňuje pánevní dno skrze myofasciální propojení od plosky nohy až po bránici a práci s jazykem.

Rezervace Ostrava