Sportovní fyzioterapie

Sportovní fyzioterapie

Sportovní fyzioterapie má široké uplatnění. Je důležitou součástí v tréninku vrcholových sportovců, ale i u lidí, kteří se sportu věnují rekreačně. Nezaměřujeme se pouze na léčbu zranění nebo úrazů, ale také na zvýšení výkonnosti. Vytváříme preventivní programy pro sportovce a věnujeme se také regeneraci sportovců během přípravné a závodní sezóny.

sportovní fyzioterapie

Součástí zdravého životního stylu je pravidelná pohybová aktivita. S tímto trendem ale narůstá i počet klientů (rekreačních sportovců), kteří nás vyhledávají kvůli zranění nebo bolestem z přetížení nebo nevhodně zvolené pohybové aktivitě. Poradíme Vám jak zvolit vyhovující sport nebo pohybovou aktivitu, abyste se dostali do kondice a zároveň si nezničili své zdraví.

Při rehabilitaci sportovců je velmi důležité rozhodnout, jestli sportovec může trénovat v maximálním zatížení nebo je jeho organismus vyčerpán a hrozí riziko přetížení či úrazu a měl by podstoupit terapeutickou intervenci. V těchto případech nám pomáhá podrobné vyšetření a diagnostické testy prováděné fyzioterapeutem a konzultace s dalšími odborníky ve sportovním lékařství.

Vyšetření, terapie a trénink

Při vyšetření a tréninku sportovců aplikujeme principy myofasciálního zřetězení neboli Anatomy Trains. Na základě konceptu 3D Maps, jehož zakladatelem je Gray Institute v USA, testujeme funkční pohyby a hledáme tzv. „slabý“ článek v řetězci. Pomocí manuálních technik a adekvátně zvolených cviků se snažíme o obnovu pohybové funkce. V terapii využíváme moderní cvičební pomůcky ke zvýšení svalové síly a zlepšení koordinace. Cvičení zároveň přizpůsobujeme pohybovým nárokům jednotlivých sportů (funkční trénink), aby klientovi pomohlo ke zlepšení výkonu nebo efektivnějšímu tréninku.

Dále v terapii pohybového systému využíváme Barefoot Strong koncept (více viz. Podiatrie), ACT metodu (více viz. Individuální fyzioterapie) a Stanish protokol. Ten je zaměřen na reedukaci pohybu v rámci excentrického svalového cvičení. Excentrická kontrakce vyvolává ve šlaše až trojnásobné napětí, díky tomu dochází ke změnám kolagenu ve šlaše a k jejímu následnému zpevnění a zlepšení elastických vlastností. Zároveň daný sval posilujeme v protažení, což nám slouží jako prevence úponových bolestí a svalových zranění.

Zakládáme si na tom, aby sportovec či klient porozuměl problematice svého zranění nebo pohybové dysfunkce. Vysvětlíme proč k potížím došlo, nebo co pravděpodobně nedělal v tréninku správně. Provázíme ho postupně celým léčebným procesem a navrhneme mu autoterapii pro doma a nastavíme tréninkovou jednotku tak, aby se navrátil co nejdříve zpět do plného zatížení a posouval své limity.