Fyzioterapie

Fyzioterapie

Vlivem zranění, nemocí, stárnutí nebo dalších faktorů může být u klientů narušena pohybová funkce. V rámci fyzioterapie pomáháme klientům opět dosáhnout optimálního pohybu bez bolestí a dostat se zpět do kondice.

V naší ordinaci využíváme nejnovějších informací z oblasti fyzioterapie a pohybové medicíny. Využíváme tyto nové poznatky z absolvovaných kurzů a vzdělávacích akcí k odstranění příčiny zdravotních potíží. Zaměřujeme se na individuální přístup ke klientovi a terapii na míru podle aktuálních potřeb klienta, od toho se následně odvíjí rehabilitační péče. Samozřejmostí je edukace klienta o jeho zdravotních potížích, možnostech léčby a následném rehabilitačním plánu.

Abychom správně diagnostikovali Vaše pohybové potíže, využíváme kineziologického rozboru. Jedná se o celkové zhodnocení Vašeho Fyzioterapie Ostrava Reha4sportpohybového aparátu a vyšetření hybných stereotypů, které je doplněno o funkční testy k odhalení omezení nebo limitací jednotlivých částí Vašeho těla. Dále provádíme vybrané ortopedické a neurologické testy k upřesnění příčiny zdravotních problémů.

V terapii využíváme manipulačních technik, pomocí kterých ošetřuje měkké tkáně a periferní klouby či osový aparát. Využíváme znalostí fasciálního propojení a zřetězení k uvolnění daných segmentů těla. V případě potřeby tejpujeme kinesiotejpy. Další techniky už si zakládají i na aktivním přístupu klienta. Jedná se o tzv. kinezioterapii neboli léčbu pohybem, dříve označovanou za léčebný tělocvik. Používáme cvičení na neurofyziologickém podkladě, kdy ovlivňujeme pomocí různých senzorických vstupů centrální nervový systém a snažíme se o náhradu a přeprogramování neefektivních pohybových vzorů za pohyb ekonomičtější a bezbolestný.

Z metod využíváme Akrální koaktivační terapii (ACT). ACT využívá ve cvičení poloh raného motorického vývoje dítěte, kterými jsme si všichni prošli. Vlivem dospívání, pracovního zatížení, sportu a dalších se pohybové dovednosti přizpůsobují prostředí a tudíž se rozmanitost pohybových vzorů snižuje. Jak už název napovídá, v metodě provádíme vzpěr do aker (ruce, nohy). Pomocí tohoto vzpěrného mechanismu nastarujeme napřimování páteře a koaktivujeme dorzální a ventrální svalové řetězce. Tato metoda staví na motorickém učení, opakováním pohybových vzorů učíme „hlavu“ nové ekonomičtější varianty pohybu a minimalizujeme motorické chyby. ACT představuje představuje efektivní terapii pro mnoho poruch pohybového aparátu – od častých funkčních a degenerativních stavů páteře až po velmi specifická onemocnění.

Další nabízenou metodou je Spirální stabilizace páteře podle MUDr. Smíška. Metoda za využití elastických lan stabilizuje a mobilizuje páteř. Je založena na aktivaci dlouhých svalových řetězců ve tvaru spirál, které protahují páteř směrem vzhůru a srovnávají ji do osy. SM systém snoubí dohromady posilování, protahování a nácvik koordinace. Cvičení slouží k prevenci a léčbě problémů s páteří, například výhřezu meziobratlové ploténky nebo skoliózy.

Nezbytnou součástí je aktivní zapojení klienta do rehabilitačního procesu, aby byla léčba úspěšná.

Fyzioterapie Ostrava rezervace